گراندینگ و باندینگ مراکز مخابراتی

اجرای گراندینگ و باندینگ برای مخابرات

 اجرای گراندینگ و باندینگ برای مراکز صنعتی و تجاری و بخصوص مراکز مخابراتی از اهمیت بالایی برخوردار است، برای حفاظت از جان افراد و حفاظت از تجهیزات مخابراتی و سیستم های قدرت، در برابر حالت های گذرای ولتاژ و جریان های ناشی از اغتشاشات و خطاهای خارجی ناشی از برخورد صاعقه با دکل های مخابراتی و اثر مخربی که بر روی سازه ی تاسیسات و تجهیزات خواهد داشت. استفاده از سیستم ارتینگ و اجرای گراندینگ و باندینگ برای مخابرات بسیار ضروری است.

اهمیت گراندینگ و باندینگ برای مخابرات

گراندینگ و باندینگ در مکان های تجاری و صنعتی دارای اهمیت بسیاری است زیرا :

 • ایمنی شخصی پرسنل را افزایش و خطر آتش سوزی را کاهش می دهد.
 • وقفه های ارایه خدمات و آسیب به تجهیزات را کاهش می دهد.
 • شالوده ی اقدامات امنیتی الکتریکی، صاعقه و الکترومغناطیسی به کار رفته را شکل می دهد.
 • حساسیت و انتشار الکترومغناطیسی هدایت شده یا تایید شده را کاهش می دهد.
 • یک مرجع مشترک (نزدیک به صفر ولت نسبت به  زمین) برای تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی که به زمین یکسان یا مجاور متصل شده اند، فراهم آورد.
 • به پراکنده شدن بارهای الکترواستاتیکی که بر روی سازه های تاسیسات، کابل ها و تجهیزات تشکیل می شوند، کمک می کنند.
 • در صورت لزوم، سیگنالینگ مخابراتی را می توان با سیم زمین، به عنوان هادی برگشت، فعال ساخت.
 • به حفاظت سیستم های قدرت و تجهیزات مخابراتی، در برابر حالت های گذرای ولتاژ و جریان (ناشی از حالت های زیر) کمک می کند:
 1. خطاهای داخلی در تاسیسات الکتریکی سیستم
 2. اغتشاشات و خطاهای خارجی که توسط صاعقه یا حوادث الکتریکی برای وسایل به وجود می آید و ممکن است وارد تاسیسات شود.

کارایی شبکه گراندینگ و باندینگ برای مخابرات

سیستم های مخابراتی، گاهی از مدارهایی با سیم زمین به عنوان هادی برگشت، برای سیگنالینگ استفاده می کنند. (مانند خطوط شروع زمین و کابل های سیگنالینگ چندگانه ).تجهیزاتی که توسط این مدارها به یکدیگر متصل شده اند، نیاز به یک زمین کاربردی دارند. رنج سیگنالینگ معمولا توسط مقاومت مسیر جریان تعیین می شود. بخش اعظمی از این مقاومت مربوط به الکترود گراند (زمین) است. کارایی شبکه گراندینگ تجهیزات (معمولا به وسیله TMGB) به طور کلی برای منظور سیگنالینگ مناسب است.

اهمیت ایزولاسیون سیگنال به منظور کاهش مشکلات گراندینگ

یک جایگزین مناسب برای مشکلات گراندینگ ایجاد شده در اجرای چاه ارت مخابرات توسط به هم پیوستگی اتصالات فلزی بین تجهیزات الکترونیکی مخابراتی، طراحی تجهیزات با پورت های استفاده کننده از ایزولاسیون سیگنال است (با ایستادگی قابل قبول برای محیط مورد نظر). جایی که این روش قابل اجرا نیست، ابزارآلات ایزولاسیون سیگنال خارجی مناسب (مانند کوپل کننده های فیبر نوری) می توانند مستقیما به پورت ها متصل شوند.

با ایزولاسیون مناسب تمام پورت های موجود، سیستم گراندینگ از انجام وظایف موازی کردن و یا مسدود کردن جریان های مزاحم (MPG)  به طور موثری خلاص خواهد شد.

نقش گراندینگ برای ارتباطات

گراندینگ و باندینگبه شدت درگیر مسایل مربوط به تجهیزات الکترونیکی، لوازم و تاسیسات مخابراتی است. مانند موارد زیر :

 1. زیر ساخت های گراندینگ(سیستم زمین) و باندینگ برای مخابرات
 2. سیستم ها و منابع DC و AC
 3. فریم های فلزی رک ها و محفظه ها و شبکه های باندینگ اختصاصی تجهیزات
 4. SPD ها (به انضمام حفاظت کننده های مخابراتی)
 5. اتاق های RTTوIT ها
 6. تاسیسات OPS
 7. ساختمان و بنای دکل ها
 8. مکان های خطوط سیمی تلفن
 9. سیستم های کابل های محافظت شده
 10. RS-232 و بعضی دیگر از سیستم های سیگنالینگ که به زمین به عنوان مرجع بازگشت برای سیگنال تکیه می کنند.

رویه پیشنهادی برای الکترودهای گراندینگ آن است که به منظور تسهیل نظارت و استفاده از تجهیزات تست مانند ابزارهای کلمپی به طور مناسبی در دسترس ساخته شوند.گاهی اوقات از یک حفره ی دستی به این منظور استفاده می شود، هرچند تجربه عملی نشان داده که حفره های دستی بسیار کوچک هستند و برای اهدافی به جز مشاهده ی بصری اتصال الکترود مناسب نمی باشند.

روش گراندینگ تجهیزات ترمینال های مخابراتی

تمامی خطوط مشترک مدارهای داخل محفظه تجهیز از یک نقطه تجمع در داخل کابینت منشعب می شوند. نقطه تجمع هر کابینت، گراند را از یک نقطه تجمع منفرد، که برای کابینت ها ی کل سیستم و وسایل جانبی که در کنار آن قرار دارد به کار رفته است، منشعب می کند.

تمامی کابینت های سیستم و تمامی داکت های وابسته، به همراه تمامی وسایل جانبی مجاور، به هیچ منبع گراندی به جز SPG سیستم متصل نمی شوند.

سیستم های سرویس که انرژی را به کابینت ها منتقل می کنند، هیچ محفظه یا ریس وی مشترکی با هیچکدام از گراندهای سیستم، سیم های توزیع انرژی dc و یا سیم های سیگنالینگ ندارند سربندی های سیم های قدرت که توسط کانکتور انجام نشده است توسط ریس وی های و جعبه های سربندی محصور می شود، چه این محفظه ها خارج یا داخل کابینت های سیستم قرار داشته باشد. این برای اطمینان از این قضیه است که سیم های تغذیه است که سیم های تغذیه ac نمی توانند باعث ایجاد خطا در مدار، در داخل کابینت های سیستم قرار داشته باشد. این برای اطمینان از این قضیه است که سیم های تغذیه ac نمی توانند باعث ایجاد خطا در مدار، در داخل کابینت های سیستم یا داکت های وابسته به آن شود.

تجهیز سخت افزارها و اجزای سیستم مخابراتی

تمامی سخت افزارهای سیستم به یک مسیر برگشت خطا به SPG سیستم مجهز می شوند که آن نیز به نوبه ی خود به یک مسیر قابل اطمینان به رسانای گراندینگ تجهیزات (EGC) مجهز بلکه می توان هر مسیر قابل اطمینانی که به یکی از تجهیزات  سیستم، که چنین مسیر زمینی را دریافت می نماید، متصل شده است را انتخاب نمود.تمام منابع زمین کردن تنها به SPG سیستم متصل می شوند.منظور از پیش بینی یک SPG برای سیستم، کمینه کردن لوپ های زمین و جلوگیری از راه یافتن صاعقه از طریق این مسیرها به اجزای سیستم است.

اصول کلی گراندینگ و باندینگ و مفهوم CBN

وسایل و تجهیزات اصلی که به عنوان گراندینگ و باندینگ موثر در داخل یک ساختمان مخابراتی استفاده می شوند. این به معنی یک دسته از اجزای فلزی است که به طور عمدی یا تصادفی برای تشکیل شبکه باندینگ اصلی به یکدیگر متصل شده اند، می باشد. این اجزا شامل فولاد بکار رفته در اسکلت ساختمان یا میله های بتون، لوله های فلزی، کاندوییت برق AC، رساناهای گراندینگ تجهیزات AC، رک، کابل و رساناهای باندینگ می باشد. CBN همیشه به شکل یک مش می باشد و به الکتروگراندینگ سیستم متصل می شود.

گراندینگ لینک های فلزی داخل ساختمان مخابرات

در تجهیزات الکترونیکی، مرجع زمین برای واحد پردازش مرکزی (cpu) در اغلب موارد به بدنه های فلزی وصل می شود. درجایی که تجهیز الکترونیکی به دیگر تجهیزات متصل نیست، این آرایش باندینگ و گراندینگ مشکلی ایجاد نمی کند.جایی که تجهیز الکترونیکی به دیگر تجهیزات نیز متصل است، نویز و ولتاژ های گراند بین سیستمی به ترتیب می توانند باعث اختلال و آسیب به سخت افزار شوند.

 

مقاله های پیشنهادی :

آموزش گام به گام اجرای چاه ارت
حفاظت مراکز مخابراتی در برابر صاعقه

در حال ارسال
نظرات کاربر
5 (2 آرا)
در صورت تمایل، مطلب ما را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید
ترک نظر