راه حل کیفی برای پروژه های شما
 • گسترش دهنده

  راه حل های صنعتی

 • گواهینامه

  ISO 9001:2015

 • افتخارات

  از سازمان صنعت و معدن

 • گسترش دهنده

  راه حل های صنعتی

 • گواهینامه

  ISO 9001:2015

 • افتخارات

  از سازمان صنعت و معدن

پروژه ها

همه ارتینگ و همبندی صاعقه گیر الکترونیکی
اجرای صاعقه گیر دکل
پروژه صاعقه گیر دکل سازمان فضایی
بیشتر
پروژه سیستم ارتینگ و اجرای چاه ارت
پروژه سیستم ارتینگ و اجرای چاه ارت سازمان میراث فرهنگی
بیشتر
پروژه سیستم ارتینگ و همبندی
پروژه سیستم ارتینگ و همبندی
بیشتر
پروژه ارتینگ
پروژه ارتینگ ماداکتو استیل کرد
بیشتر
پروژه صاعقه گیر
پروژه صاعقه گیر ماداکتو استیل کرد
بیشتر
اندازه گیری و تست چاه ارت
پروژه اندازه گیری و تست چاه ارت ایران لوازم قطعه
بیشتر
پروژه صاعقه گیر
پروژه صاعقه گیر الکترونیکی فرودگاه شاهرود
بیشتر
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به مبتکران صنعت علم گستر می باشد