سیستم الکترود زمین برای چاه ارت

لزوم اجرای چاه ارت برای مخابرات

به منظور حفاظت از جان پرسنل و حفاظت از تجهیزات مخابراتی و جلوگیری از خسارات ناشی به دلیل وجود ولتاژهای اضافی و ناخواسته استفاده از سیستم ارت امری ضروری تلقی می شود. بنابراین بایدکلیه تجهیزات فلزی مخابرات از جمله (ساختمان دکل ها، لوله های آب، سیستم برق AC، سیستم برق DC، فریم های فلزی رک ها و محفظه ها، حفاظت کننده ای مخابراتی، تاسیسات OSP، سیستم کابل ها، اتاق ITو اتاق RAA، زیرساخت های فلزی ، اسکلت فلزی ساختمان) به سیستم زمین متصل شوند.

نصب الکترودهای زمین برای چاه ارت

از مهمترین بخش های ایجاد چاه ارت اتصالات مربوط به الکترودهای زمین هستند که نقش اساسی در سیستم ارت دارند،الکترودها هادی هایی هستند که از جنس آهن گالوانیزه یا مفتول مسی هستند و جریان الکتریکی را به زمین انتقال می دهند.اجرای چاه ارت در مقاله ی آموزش اجرای گام به گام چاه ارت به طور مفصل بیان شده و در این مقاله به نقش پر اهمیت الکترود ها در چاه ارت می پردازیم.

اهمیت سیستم الکترود زمین برای چاه ارت

یک دلیل برای مطلوبیت مقاومت پایین سیستم الکترود زمین در اجرای چاه ارت، کاهش ولتاژ به وجود آمده بر روی سیستم زمین حین وقوع یک صاعقه است. چنین حادثه ای هنگامی که ناحیه دارای یک LPS ساختمانی یا یک دکل است، محتمل تر می شود. اگر سیستم الکترود چاه ارت با مقاومت کم و ظرفیت کافی برای اتلاف سریع صاعقه طراحی شده باشد، ولتاژ تولید شده ناخودآگاه کاهش پیدا می کند.

اتصالات بین سیستمی چاه ارت

تمام سیستهای تجهیزات الکترونیکی داخل ساختمان باید به سیستم الکترود زمین ساختمان وصل شوند، تجهیزات الکترونیکی نباید به طور مستقل زمین شوند و یا از سیستم الکترود زمین ساختمان جدا باشند.سیستم های زمین مختلفی که باید یه یکدیگر متصل شده باشند. شامل موارد زیر هستند:
1. سیستم برق قدرت
2. زیرساخت های چاه ارت برای مراکز مخابراتی
3. سیستم های TSP
4. سیستم های آنتن ماهواره ای
5. سیستم های دکل و آنتن
6. سیستم ساختمان مانند یک حلقه زمین خارجی و تاسیسات CO-OSP برای ممکن ساختن اندازه گیری و بازبینی تاسیسات اتصالات از باس بارهای زمین استفاده می شود.

اتصالات بین سیستمی درگیر اتصال با امپدانس پایین الکترودهای زمین

اتصالات بین سیستمی درگیر اتصال با امپدانس پایین الکترودهای زمین، از سیستم های مختلف است و این مساله یکی از ضروریات بخش NEC می باشد. این سیستم ها معمولا به شرح زیر شناسایی می شوند:
• سیستم برق AC اصلی که ساختمان را تغذیه می کند
• سیستم برق AC جداگانه منشعب شده در مناطق
• تاسیسات مخابراتی که وارد ساختمان می شوند. این شامل خطوط تلفن های ، CATV، آنتن سیستم های ماهواره ای و کابل کواکسیال سیستم رادیویی، هستند.
• سیستم های زمین خارجی مانند حلقه زمین ساختمان و سیستم زمین شعاعی اسکلت دکل ها
• دیگر اشیای فلزی خارجی که به ساختمان وارد می شوند
• سازه ی LPS

زیر ساخت های اجرای چاه ارت برای ساختمان مخابرات

برای ساختمان های تجاری و صنعتی روش توصیه شده این است که کلیه ی ملزومات، پیشنهادات و متدهای بکار رفته برطبق استانداردها بکار گرفته شوند.برای مکان های تجاری وصنعتی،مشخصات فنی سیستم الکترود زمین ممکن است نامشخص باشند، جز در موارد تبعیت از استاندارد NEC .

روش استاندارد NECدر اجرای چاه ارت

در اجرای چاه ارت روش NEC برای مقاومت سیستم الکترود زمین مقداری را مشخص نمی کند به جز در مواردی که یک الکترود میله ای، لوله ای یا صفحه ای به تنهایی نقش سیستم الکترود زمین را در چاه ارت ایفا می کند. در این حالت مقاومت الکترود میله ای، لوله ای یا صفحه ای زمین اندازه گیری شده کمتر از 25 اهم است. اگر مقاومت از 25 اهم بیشتر اندازه گیری شود، الکترود زمین دوم از نوع قابل قبول به طرز مناسبی نصب شده و به الکترود زمین قبلی ( صفحه، میله یا لوله ) متصل می شود.

اتصالات سیستم الکترود چاه ارت پیرامون ساختمان

سیستم الکترود چاه ارت که شامل لوله کشی آب، میله ی گراند و حلقه گراند است.که در شکل زیر حلقه ی گراند ممکن است هم نقش حلقه چاه ارت مخابراتی و هم نقش حلقه ی زمین LPS را ایفا کند.

سیستم الکترود چاه ارت ساختمان

سیستم الکترود چاه ارت ساختمان

هادی پایین برنده : فاصله گذاری کاهش پیدا می کن، اتصال به آهن اسکلت ساختمان ضروری است.
پایانه هوایی : افزایش در ارتفاع پایانه های هوایی، کاهش در فضای اشغال شده ی پایانه های هوایی و کاهش در قطر کره ی گردان، ممکن است مد نظر باشد.
حلقه گراند : تاسیسات با ورودی های تجهیزات چندگانه ای از کاندوییت ها، کابل های محوری، موج برها و غیره باید به وسیله الکترود حلقه گراندینگ، گراند شوند.

در حال ارسال
نظرات کاربر
5 (2 آرا)
در صورت تمایل، مطلب ما را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید
ترک نظر