نمودار- پوربه -سیستم -کاتدی

روابط انرژی برای کنترل خوردگی در حفاظت کاتدی

در قسمت قبلی با تعاریف سیستم حفاظت کاتدی آشنا شدیم. در این مطلب با روابط انرژی برای کنترل خوردگی و حفاظت کاتدیک آشنا می شویم.
انرژی
مفهوم روابط انرژی برای کنترل خوردگی و حفاظت کاتدی در طراحی حفاظت کاتدی ضروری است. شکل پایین نسخه ای ساده از نمودار پوربه آهن است. این شکل پتانسیل الکتریکی را به pH مرتبط می کند. این شکل در اصل نموداری از انرژی بر حسب pH برای یک عنصر و ترکیبات آن است. نمودار ساده شده ی شکل پایین سه منطقه پایداری برای آهن را نشان می دهد: مصونیت، خوردگی و غیر فعال شدن.

نمودار سیستم پوربه سیستم کاتدی

با فرض پسیو شدن توسط فیلم های fe2o3 و fe3o4 بر روی نمودار، خط های نقطه چین a و b نیز نمایش داده شده است. خط a حد پایینی پایداری آب را نشان می دهد. این ها شرایطی از pH و پتانسیل هستند که در آن ها یون های هیدروژن در آب با گاز هیدروژن در فشار یک اتمسفر در تعادل هستند.
خط b حد بالایی پایداری آب را نشان می دهد. این ها شرایطی هستند که در آن گاز اکسیژن می تواند از آن در یکی از الکترودها آزاد شود.

خطوطی که سایر مناطق روی نمودار را به هم متصل می کنند، نواحی پایداری ترمودینامیکی محصول را مشخص می کنند. پتانسیل داده شده روی این نمودار (شکل بالا) بر حسب الکترود استاندارد هیدروژن است (SHE). برای به دست آوردن پتانسیل بر حسب الکترود مرجع مس/سولفات مس 0/316 ولت (316Mv) از پتانسیل SHE کم کنید. لازم به ذکر است که ناحیه پایداری بر pH های مصونیت در پتانسیل -0/60 ولت و pH های -2 تا 9 قرار دارد. اگر pH بزرگ تر از 9 باشد، خط به موازات خط تعادل برای آزاد شدن هیدروژن در میآید (خط a ). بر اساس سیستم حفاظت کاتدی صحیح ((بر پایه قواعد ترمودینامیک)) پتانسیل آهن باید برابر یا منفی تر از خط متصل کننده ناحیه پایداری آهن باشد.

………………………………………………………………………………………………………………….

جهت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان طراحی حفاظت کاتدی ما تماس حاصل فرمایید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
در صورت تمایل، مطلب ما را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید
ترک نظر