صاعقه گیر و سیستم حفاظت در برابر صاعقه

مفاهیم سیستم صاعقه گیر

در ادامه مطالب مربوط به تعاریف مهم و کاربردی در سیستم های صاعقه گیر الکترونیکی و حفاظت در برابر صاعقه، با مفاهیم سیستم صاعقه گیر از جمله: برقگیر حفاظتی، سرج (سرج ارستر)، ضربه الکترومغناطیسی صاعقه، تمهیدات حفاظتی، الکترود زمین فونداسیون، اجزای طبیعی LPS، اجزای اتصال دهنده و اجزای نگهدارنده آشنا می شویم.

برقگیر حفاظتی (Surge Protective Device (SPD

برقگیر حفاظتی از یک جزء غیر خطی تشکیل شده است. این تجهیز اضافه ولتاژها را محدود کرده و جریان های سرج را منحرف می کند.

ضربه الکترومغناطیسی صاعقه (Lightning Electromagnetic Impulse (LEMP

مقصود از ضربه الکترومغناطیسی صاعقه، کلیه اثرات الکترومغناطیسی ناشی از صاعقه می باشد. این اثرات ناشی از تزویج مقاومتی، القایی و خازنی هستند که منجر به ایجاد سرج ها می شوند.

سرج Surge

بر اثر ضربه الکترومغناطیسی ناشی از صاعقه گذراهایی ایجاد می شوند. این گذراها به دلیل تزویج مقاومتی، القایی و خازنی ایجاد می شوند و به صورت

ولتاژ یا جریان اضافه ظاهر می شوند. مقصود از سرج همین گذراها هستند.

تمهیدات حفاظتی  (LEMP protection measures (SPM

LEMP که بخشی از سیستم صاعقه گیر می باشد، قسمت های داخلی سیستم حفاظت صاعقه را در برابر سرج ها و ضربه الکترومغناطیسی صاعقه محافظت می کند.

الکترود زمین فونداسیون foundation earth electrode

این بخش از سیستم صاعقه گیر الکترونیکی از جنس فلز و به صورت یک حلقه بسته می باشد و در خاک و در زیر ساختمان مدفون می شود. البته در مواردی نیز در بتن فونداسیون سازه قرار می گیرد.

اجزای طبیعی natural component of LPS

از نمونه های اجزای طبیعی می توان به پایانه هوایی طبیعی، الکترود زمین طبیعی و هادی نزولی طبیعی اشاره کرد. لازم به ذکر است که این اجزا از جنس فلز بوده و به صورت اضافی بر روی سیستم صاعقه گیر الکترونیکی نصب می شوند.

اجزای اتصال دهنده connecting component

این اجزا هادی های سیستم حفاظت صاعقه را به یکدیگر و یا به تاسیسات فلزی متصل می کنند.

اجزای نگهدارنده fixing component

این اجزا همان طور که از نام آنها مشخص است، بخش های مختلف سیستم صاعقه گیر را به سازه مورد حفاظت به صورت محکم نگه می دارند.

در صورت داشتن هر گونه سوال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان سیستم حفاظت در برابر صاعقه ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
5 (2 آرا)
در صورت تمایل، مطلب ما را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید
ترک نظر